🔥 vychází e-book design & právo 👀

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Na našich webových stránkách, umístěných na internetové adrese www.designakademie.cz (dále „Web“), se snažíme zajistit co nejvyšší standardy ochrany. Níže se mimo jiné dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje získané prostřednictvím Webu shromažďujeme a zpracováváme.

1.KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1. 1. Správcem Vašich osobních údajů jsme my, společnost Společnost: WEBRONIKA LTD (Veronika Šilbergerová), IČO (Company Number): 12803286, se sídlem Umber House, 3 Lismore Boulevard, NW94DF, Londýn, Spojené království.

1.2. Naše kontaktní údaje jsou následující:

1.2. 1. e-mail: hello@webronika.com;

1.2.2. sídlo: Umber House, 3 Lismore Boulevard, NW94DF, Londýn, Spojené království 

1.2. 3. sociální sítě: Facebook (design.akademie), Instagram (design.akademie), YouTube (design.akademie), Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva spojená s osobními údaji.

2. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2. 1. Kdy Vaše osobní údaje získáváme:

2. 1. 1. při odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře;

2. 1. 2. při odeslání dotazu prostřednictvím chatovacího okna;

2. 1. 3. při odeslání odkazu na služby prostřednictvím našeho formuláře;

2. 1. 4. při objednávce zboží, obsahu (kurzy, e-knihy, audioknihy, vzory smluv) a služeb (workshopy);

2. 1. 5. při platbě za zboží přes platební bránu Stripe.com;

2. 1. 6. za účelem sjednání individuálních služeb (individuální konzultace, workshopy na míru, prodejní manuál na míru, kurzy do celé firmy, dlouhodobé spolupráce, sales audit);

2. 1. 7. v případě, že napíšete referenci (recenzi);

2. 1. 8. při přihlášení se k odběru newsletteru;

2. 1. 9. pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách;

2. 1. 10. v případě, že se zúčastníte našeho školení nebo semináře.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

3. 1. Při odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 1. 1.jméno a příjmení;

3. 1. 2. název firmy;

3. 1. 3. telefonní číslo;

3. 1. 4. e-mail;

3. 1. 5. obsah zprávy. Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli správně oslovit, věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo, a mohli odpovědět na Váš dotaz.

3. 3. Při odeslání odkazu na služby (obsah) prostřednictvím našeho formuláře zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 3. 1. jméno a příjmení zájemce;

3. 3. 2. e-mail zájemce;

3. 3. 3. jméno a příjmení nadřízeného;

3. 3. 4. e-mail nadřízeného; Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom věděli, že jste měli o naše služby zájem a mohli Vás případně kontaktovat za účelem nabídky našeho zboží, obsahu a služeb.

3. 4. Při objednávce zboží, obsahu a služeb zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 4. 1. identifikační údaje – jméno a příjmení, název firmy – pokud jej uvedete;

3. 4. 2. adresní údaje – název ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát;

3. 4. 3. kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo;

3. 4. 4. IČO a DIČ – pokud vystupujete v pozici podnikatele. Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli identifikovat, uzavřít s Vámi kupní smlouvu, smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu nebo smlouvu o poskytnutí služeb a případně Vás mohli informovat o jakýchkoli změnách. Údaje dále potřebujeme znát pro vystavení daňových dokladů. Pokud nám neposkytnete výše uvedené osobní údaje, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu a prodat Vám naše zboží či obsah nebo poskytnout Vám naše služby. Tyto osobní údaje jsou totiž nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

3. 5. Dále při objednávce zboží, obsahu a služeb zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 5. 1. obsah poznámky k objednávce – pokud nám ji napíšete;

3. 5. 2. informace o nákupech. Obsah poznámky potřebujeme k tomu, abychom věděli, na co jste se nás při nákupu ptali, co jste žádali nebo co Vás zajímalo. Informace o Vašich nákupech uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali.

3. 6. Při platbě za zboží přes platební bránu Stripe zpracovává Vaše osobní údaje. Pro provedení platby potřebuje tyto osobní údaje:

3. 6. 1. číslo karty;

3. 6. 2. datum splatnosti karty;

3. 6. 3. CVC kód.

3. 7. Za účelem sjednání individuálních služeb zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 7. 1. identifikační údaje – jméno a příjmení, název firmy;

3. 7. 2. kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo;

3. 7. 3. pozice. Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli správně oslovit a kontaktovat za účelem projednání možností a dalšího postupu.

3. 8. Pokud po využití našich služeb napíšete referenci, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 8. 1. jméno a příjmení;

3. 8. 2. pozice;

3. 8. 3. firma

3. 8. 4. e-mail;

3. 8. 5. obsah recenze. Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ověřování původu recenze a abychom věděli, jak jste byli s našim zbožím, obsahem a službami spokojeni a případně co ještě můžeme vylepšit. Dále Vaše osobní údaje používáme pro propagaci našeho zboží, obsahu a služeb a na našem Webu.

3. 9. Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3. 9. 1. jméno a příjmení;

3. 9. 2. e-mail;

3. 9. 3. pozice. Tyto údaje potřebujeme je k tomu, abychom Vás správně oslovili a mohli Vám posílat přehled akcí a novinek souvisejících s Vaší pozicí. V každém e-mailu máte možnost odběr těchto zpráv zrušit.

3. 10. Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách, zpracováváme obsah Vašeho dotazu a dále e-mail (pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu) nebo telefonní číslo (pokud nás kontaktujete prostřednictvím telefonního čísla), abychom věděli, na co jste se nás ptali, co Vás zajímalo a mohli Vám odpovědět.

3. 11. Pokud se zúčastníte našeho semináře, velmi pravděpodobně budeme jeho průběh dokumentovat a budeme proto pořizovat fotografie nebo videozáznamy. Je možné, že na některých se objevíte i Vy. Pořizování fotografií bude probíhat na základě našeho oprávněného zájmu.

4. JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4. 1. Možnosti jsou typicky celkem čtyři:

4. 1. 1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Na základě smlouvy jsme schopni Vám dodat Vámi objednané zboží, obsah nebo poskytnout službu;

4. 1. 2. se zpracováním jste souhlasili;

4. 1. 3. na zpracování máme tzv. oprávněný zájem;

4. 1. 4. zpracování nám ukládá zákon.

5. KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

5. 1. Některé osobní údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé, zejména:

5. 1. 1. marketingová agentura;

5. 1. 2. účetní;

5. 1. 4. poskytovatel platební brány při platbě kartou;

5. 1. 5. banka při bezhotovostní platbě apod.

5. 2. Při doručení zboží pak Vaše osobní údaje bude zpracovávat též příslušný dopravce.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

6. 1. Osobní údaje uvedené ve Vaší objednávce uchováváme, dokud není Vaše objednávka vyřízená, a dále po dobu 5 let, abychom byli schopni po promlčecí dobu chránit naše práva.

6. 2. Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli. Pokud souhlas neodvoláte, údaje uchováváme nejdéle 2 roky od jeho udělení.

6. 3. Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme.

6. 4. Po uplynutí výše uvedených lhůt Vaše osobní údaje anonymizujeme. Po stanovenou dobu je uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali a byli schopni správně reagovat v případě jakýchkoli neshod.

7. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

7. 1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

7. 2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

7. 3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.

7. 4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

7. 5. Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

7. 5. 1. pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

7. 5. 2. pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování; 7. 5. 3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

7. 5. 4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

7. 6. Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

7. 7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti. Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail hello@webronika.com nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v odstavci 1.2. těchto zásad ochrany soukromí. Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali. Tyto zásady jsme vydali dne 29. 5. 2024.