🔥 vychází e-book design & právo 👀

4 praktické tipy pro efektivní komunikaci s klienty

Komunikace s klienty o technických záležitostech naše odvětví může být někdy oříšek. Sepsali jsme 4 tipy, jak přizpůsobit komunikaci potřebám klienta.

Komunikace s klienty je základním kamenem úspěchu v designu, zejména pokud vaši klienti nejsou obeznámeni s odbornými termíny. Vaším úkolem je překlenout propast mezi vaší odborností a jejich potřebami. Tady je několik klíčových rad, jak toho dosáhnout.

1. Používejte srozumitelný jazyk

Mluvte jazykem, kterému klient rozumí. Vyhněte se používání složitých termínů jako jsou “kerning”, “bezierové křivky” nebo “typografická mřížka”. Místo toho používejte jednoduché a výstižné popisy. Pokud je potřeba použít odborný termín, vždy jej vysvětlete jednoduchými slovy. Například místo “kerning” řekněte “upravujeme prostor mezi písmeny pro lepší čitelnost”.

2. Vizuální pomůcky a příklady

Vizuální příklady jsou zlatem v komunikaci s klienty. Ukázat příklady toho, co máte na mysli, je často efektivnější než složité vysvětlování. Pokud hovoříte o barevných schématech, ukázka reálného použití barev může být mnohem přínosnější než pouhé popisování.
V praxi:

Když diskutujete o barevných schématech, ukážete klientovi několik webových stránek s různými barevnými paletami. Vysvětlete, jak různé barvy mohou ovlivnit náladu stránky a pocity uživatelů. To stejné platí, pokud pracujete na vizuální identitě. Dejte klientovi na výběr, jaký styl se mu líbí. Pro každého může třeba “luxusní design” znamenat naprosto odlišné věci.

Ukázka z mého klientského dotaznáku

3. Poslouchejte a ptejte se

Aktivní naslouchání je klíčové. Dejte klientům prostor vyjádřit své názory a potřeby. Pokud něco není jasné, nebojte se ptát pro další vysvětlení. Někdy klienti nevědí, jak přesně vyjádřit, co chtějí, a vaše otázky jim mohou pomoci lépe formulovat jejich myšlenky.
V praxi:

Klient říká: “Chci, aby to bylo více moderní”. Zeptejte se pro další vysvětlení: “Můžete mi dát příklad něčeho, co se vám zdá moderní? Jaké prvky či vlastnosti by podle vás měly být zahrnuty?”. Můžete klientovi poslat ukázky webů, které jsou moderní pro vás a vysvětlete, jaké elementy dělají zrovna ten daný web moderní.

4. Přizpůsobte komunikaci klientovi

Každý klient je jiný. Někteří mohou mít základní znalosti designu, zatímco jiní mohou být úplní laici. Je důležité pochopit úroveň znalostí vašeho klienta a přizpůsobit tomu vaši komunikaci.

Shrnutí

Na konci každého setkání nebo konverzace je dobré mít jasný a stručný souhrn toho, co bylo řečeno. Toto pomáhá zajistit, že jste na stejné vlně a že neexistují žádné nedorozumění.

Pamatujte, že cílem je vytvořit most mezi vaší odborností a klientovými potřebami. Jde o to, abyste byli porozuměni, a ne aby jste se vytahovali složitým slovníkem 😊. Vždy myslete na to, že dobrá komunikace je základem úspěšného projektu.