Grafický design: 8 základních typů a jejich role ve světě designu

Prozkoumejte základní typy grafického designu. Od vizuální identity až po obalový design. Zjistěte, jak grafický design všech směrů ovlivňuje naši komunikaci a kreativitu.

Předtím, než se ponoříme do 8 různých typů grafického designu, pojďme si nejdříve zodpovědět základní otázku:

Co je vlastně grafický design? Grafický design je tvorba vizuálních kompozic, které slouží k řešení problémů a komunikaci myšlenek pomocí typografie, obrazů, barev a tvarů. Není jediný správný způsob, jak tohoto dosáhnout, a právě proto existuje několik různých typů grafického designu, každý se svou vlastní specializací.

Ačkoli se tyto typy grafického designu často překrývají, každý z nich vyžaduje specifické dovednosti a designové techniky. Mnozí designéři se specializují na jeden konkrétní typ, zatímco jiní se zaměřují na skupinu podobných typů. Nicméně, vzhledem k tomu, že se průmysl neustále mění, designéři musí být flexibilní a stále se učit, aby mohli během své kariéry měnit nebo přidávat specializace.

Branding a Vizuální Identita

Představte si, že každá firma nebo organizace má svou vlastní osobnost – způsob, jakým komunikuje, tón, kterým oslovuje své publikum, a podstatu, kterou chce sdělit. To vše je součásti toho, co nazýváme “Branding”. Vizuální identita, jak už název napovídá, je o tom, jak tato komunikace vypadá a přenáší všechny tyto abstraktní kvality doo vizuální podoby – vizuální tváři značky.

brandingu vizualni identita ukazka
Speak Visual identity
Ramotion

Co všechno to zahrnuje? Mluvíme o logu, typografii, paletě barev, fotografických stylů, vzorků, které společně tvoří vizuální identitu značky. Kromě těchto základních prvků designéři často vytvářejí sady pravidel pro vizuální značku, nazývané style guide (brand manuál). Tyto pravidla stanovují, jakým způsobem má být vizuální branding používán napříč různými médii. Může se jednat o webové stránky, tištěné materiály, sociální média a další.

brandingu vizualni identita ukazka
Brandbook – styleguide
Benjamin Oberemok

Díky těmto směrnicím se zajišťuje konzistence značky a zachování jedinečného vizuálního stylu.

Marketing a Reklama

Pro firmy jsou úspěšné marketingové kampaně klíčové, jelikož pomocí nich oslovují svou cílovou skupinu a ovlivňují její rozhodovací proces. Výborný marketing se zakládá na porozumění potřebám, povědomí a spokojenosti zákazníků vůči produktům, službám a značkám. A právě grafický design hraje zásadní roli při vytváření vizuálního obsahu, který je schopen oslovit a zapojit lidi.

Když projdete městem, nebo procházíte webovými stránkami, čelíte nekonečnému množství reklamních sdělení. A právě grafický design stojí za tím, že některé z těchto reklam vás zaujmou a zůstanou v paměti. Od pestrobarevných bannerů na internetu po vizitky s jednoduchým a elegantním designem – všechny tyto prvky jsou výsledkem práce grafických designérů zabývajících se marketingem a reklamou.

Kde se s grafickým designem v marketingu setkáte:

 • Inzerce v časopisech a novinách
 • Plakáty, bannerová reklama a billboardy: Velké vizuální reklamy na veřejných místech.
 • Infografiky: Vizuální prezentace informací pro lepší porozumění.
 • Brožury, katalogy, letáky
 • Potisk vozidel
 • Vizuální označení a stánky na výstavách a veletrzích
 • Šablony pro emailový marketing
 • Prezentace
 • Vzhled jídelního lístku v restauracích
 • Reklamy na sociálních médiích, bannery a grafika
 • Obrázky pro webové stránky a blogy

Málokdo si uvědomuje, jaký význam má vizuální stránka marketingu. Ale právě ona hraje klíčovou roli při rozhodování zákazníka, zda si vybrat jeden produkt před druhým, zda kliknout na reklamu či ne a zda zůstat věrný určité značce. Grafický design se tak stává silným komunikačním nástrojem, který organizacím umožňuje efektivněji propagovat své produkty a služby, ať už prostřednictvím webových bannerů, tištěných letáků nebo televizní reklamy.

Je to umění, které spojuje barvy, tvary a text do jedinečných vizuálních zpráv, které oslovují naše oči a myšlenky. Grafický design v marketingu a reklamě má moc vyvolat emoce, zaujmout nás a motivovat nás k akci. Je tím, co dělá z obyčejné reklamy něco, co si pamatujeme a co nás láká.

UI Design

Uživatelské rozhraní (User Interface) je to, jak uživatel interaguje s zařízením nebo aplikací. Uživatelské rozhraní se týká toho, jakým způsobem uživatel komunikuje s elektronickými zařízeními a aplikacemi.

Wireflow for Traveling App
Casandra Sandu

UI designér musí mít schopnost myslet jako uživatel. Musí vytvořit takové rozhraní, které co nejlépe reflektuje potřeby a očekávání uživatele. Toto zahrnuje design tlačítek, menu, ikon a dalších grafických prvků, které vytváří vizuální dojem a usnadňují orientaci.

Kde se s grafickým designem v UI setkáte:

 • Design webových stránek: Vizuální vzhled a navigace webu.
 • Design aplikací: UI prvek mobilních a desktopových aplikací.
 • Design tematických rozhraní (např. WordPress, Shopify): Grafický design pro specifické platformy.
 • Design herních rozhraní: Vizuální prvky ve hrách.

UI designéři musí být flexibilní, mít vynikající dovednosti v oblasti grafického designu a znát zásady UI/UX (User Interface + User Experience). Jejich práce zahrnuje navrhování vizuálního rozhraní, které je nejen esteticky přitažlivé, ale také funkční a snadno použitelné pro uživatele.

Design Publikací

Historicky byly publikace tradičně spojovány s tiskem, jako jsou knihy, noviny, časopisy a katalogy. Nicméně, v poslední době zažíváme nárůst digitálního publikování.

Grafický designér specializující se na publikace má za úkol spolupracovat s editory a vydavateli, aby vytvořil layouty s pečlivě vybranými typografiemi a doprovodnými ilustracemi. Tyto ilustrace zahrnují jak fotografie, tak i grafické prvky. Ať už pracují jako nezávislí kreativci, součást kreativní agentury nebo interně ve vydavatelských firmách, jejich cílem je vytvořit vizuálně atraktivní a čtivý obsah pro publikum.

Kde se s designem publikacích setkáte:

 • Knihy: Včetně designu obálky, vnitřního rozložení (zlomu) a typografie.
 • Noviny: Layout a design článků a inzerce.
 • Časopisy: Vytváření atraktivních stránek a ilustrací.
 • Katalogy: Rozvržení produktů a textů pro katalogový tisk.
 • Digitální publikace: E-knihy, digitální reporty, analýzy a online články s poutavým designem.

Design Obalů

Když se řekne obalový design, mnoho z nás si představí krabice, lahve nebo tašky ozdobené poutavými designy. Ale tato oblast designu není jen o estetice a ochraně produktu; je to i o komunikaci s konzumenty a vytváření silného marketingového nástroje.

Víte, každý karton, plechovka nebo obal, kterým se náš produkt obaluje, je zároveň šancí vyprávět příběh naší značky. A grafický design balení je tím, co nám umožňuje tento příběh vyjádřit.

Designéři balení mají za úkol nejen vytvářet vizuálně atraktivní vzhled, ale také zajistit, že balení efektivně plní svou roli v ochraně a prezentaci produktu. To zahrnuje vytváření konceptů, výrobu prototypů a přípravu souborů pro tisk. Toto náročné povolání vyžaduje odborné znalosti tiskových procesů a hluboké porozumění průmyslovému designu a výrobě.

Cocoon Prague

Ale nekončí to jen u samotného balení. Designéři balení často přispívají i k dalším aspektům produktu, včetně fotografií, ilustrací a celkové vizuální identity. Prostřednictvím grafického designu balení se vytvářejí silné vizuální zážitky, které zasahují do srdce spotřebitelů a pomáhají jim lépe porozumět naší značce.

Grafický design balení je uměním spojování estetiky, funkce a příběhu do jediného vizuálního prvků, který následně komunikuje s tím, kdo si náš produkt vybírá. Je to tvorba vizuálních příběhů a tím způsobem, jakým se naše značka stává součástí každodenního života lidí.

Kde se s obalovým designem setkáte:

 • Potravinové obaly: Etikety a obaly pro potraviny a nápoje.
 • Kosmetické balení: Design flakónů, lahviček a tub.
 • Obaly pro elektroniku: Krabice a obaly pro elektronické zařízení.

Motion Graphics (Animace)

Jednoduše řečeno, motion (=pohyb) grafika jsou grafické prvky, které se pohybují. Sem patří animace, zvuk, typografie, obrazové prvky, video a další efekty používané v online médiích, televizi a filmu. Popularita této formy umění vzrostla v posledních letech s rozvojem technologie a nástupem videa jako dominantního média.

Animace jsou relativně novým oborem pro designéry. Dříve byly spojené s televizí a filmem, ale díky pokrokům v technologii se snížila doba a náklady na výrobu, což tuto formu umění činí dostupnější.

Dnes můžeme animace najít na každém kroku. Od titulků ve vašem oblíbeném seriálu po kreativní animace na webových stránkách. S nástupem digitálního videa jako dominujícího média zažívá pohybová grafika obrovský vzestup popularity. Její schopnost oživit a zpřístupnit složité myšlenky prostřednictvím pohybu a zvuku ji činí nepostradatelným nástrojem pro komunikaci v dnešním digitálním světě.

Kde se s animacemi setkáte:

 • Animace: Kreslené nebo digitální animace pro reklamy nebo filmy.
 • Interaktivní reklamy: Grafické prvky, které reagují na uživatelský vstup.
 • Titulková sekvence: Design titulků pro filmy a televizní pořady.
 • Promo videa: Krátké videoreklamy nebo upoutávky.
 • GIFY: Pohyblivé obrázky pro sociální média a online komunikaci.

Je to kombinace technického know-how a tvůrčího talentu, která nám dennodenně přináší kousky vizuálního umění ve formě animací, videí a interaktivních prvků na internetu.

Design prostředí

Design prostředí spojuje vizuální prvky s fyzickým prostorem, aby zlepšil celkový zážitek lidí tím, že místa stane památnými, zajímavými, informativními nebo snadno navigovatelnými.

Design prostředí zahrnujícím následující příklady:

 • Značení: Informační a navigační značky ve veřejných budovách.
 • Wall Murals: Velké malby na stěnách, které zdobí prostory.
 • Muzejní výstavy: Design výstav, který pomáhá interpretovat sbírky.
 • Firemní branding kanceláří: Design firemní kultury v pracovním prostředí.
 • Vzhled obchodních interiérů a výlohy
 • Design pro konferenční a eventové prostory

Navigace je konkrétním typem grafického designu prostředí, který zahrnuje strategické značení, orientační body a vizuální nápovědy, které pomáhají lidem identifikovat, kde se nacházejí, a kam mají jít, aby se dostali tam, kam potřebují, aniž by se ztratili.

Grafický design prostředí je multidisciplinární praxe, která spojuje grafický, architektonický, interiérový, krajinářský a průmyslový design. Designéři spolupracují s lidmi v některém z těchto oborů, aby plánovali a implementovali své návrhy. Protože musí být designéři obeznámeni s koncepty průmyslového designu a schopni číst a kreslit architektonické plány.

Ilustrace

I když ilustrace nejsou přímo technicky typ grafického designu, většina z nich je vytvářena pro komerční použití v rámci grafického designu.

 • T-shirt Design: Návrhy na trička s různými ilustracemi.
 • Grafické vzory pro textilie: Design vzorů pro tkaniny a oblečení.
 • Motion Graphics: Pohyblivé ilustrace pro animace a reklamy.
 • Technická ilustrace: Detailní kresby pro technické manuály.

Závěr

Grafický design je jako široká mozaika uměleckých možností, a jeho význam v dnešním světě je stále silnější. Nacházíme ho na obalech produktů, na billboardech pod širým nebem i v digitálním světě našich obrazovek. Abychom využili jeho plný potenciál, je důležité vědět, který druh grafického designu je pro naše potřeby ten pravý.

Grafický design je tím, co dělá svět kolem nás vizuálně zajímavým a komunikativním.