Grafický design: 7 základních odvětví a jejich role ve světě designu

Prozkoumejte základní typy grafického designu. Od vizuální identity až po obalový design.

Předtím, než se ponoříme do 8 různých typů grafického designu, pojďme si nejdříve zodpovědět základní otázku:

Co je grafický design? Grafický design je tvorba vizuálních kompozic, které slouží k řešení problémů a komunikaci myšlenek pomocí typografie, obrazů, barev a tvarů. Není jediný správný způsob, jak tohoto dosáhnout, a právě proto existuje několik různých typů grafického designu, každý se svou vlastní specializací.

7 odvětví grafického designu

Ačkoli se tato odvětví grafického designu často překrývají, každé z nich vyžaduje specifické dovednosti a designové techniky. V tomto článku se zaměříme na 7 základních odvětví grafického designu, které formují vizuální jazyk našeho světa.

Toto rozdělení vám pomůže pochopit, jak může být grafický design rozmanitý a jaké má konkrétní aplikace v praxi.

Korporátní Design (Vizuální Identita)

Představte si, že každá firma nebo organizace má svou vlastní osobnost – způsob, jakým komunikuje, tón, kterým oslovuje své publikum, a podstatu, kterou chce sdělit. To vše je součásti toho, co nazýváme Branding.

Vizuální identita, jak už název napovídá, je o tom, jak tato komunikace vypadá a přenáší všechny tyto abstraktní kvality do vizuální podoby – vizuální tváře značky.

brandingu vizualni identita ukazka
Speak Visual identity
Ramotion

Co všechno vizuální identita zahrnuje?

Vizuální identita značky se skládá z několika klíčových prvků, které společně tvoří jedinečný a konzistentní vizuální dojem. Vizuální identita obsahuje následující elementy:

 • Logo a jeho variace
 • Typografie
 • Paleta barev
 • Grafické prvky: ikony, vzory, ilustrace
 • Firemní tiskoviny: obálky, šablony tiskové zprávy, vizitky, nálepky, potisk služebních vozidel
 • Marketingové materiály: šablony na sociální sítě
 • Webdesign a internetové aplikace

Na základě těchto elementů designéři tvoří pravidla, která určují, jak se tyto vizuální prvky mají používat. Tato pravidla jsou nazývána brand manuál.

brandingu vizualni identita ukazka
Brand Manuál značky Paligo
Benjamin Oberemok

Reklamní design

Reklamní design se zaměřuje na vizuální obsah pro marketingové a reklamní kampaně. Cílem je přitáhnout pozornost a vzbudit zájem potenciálních zákazníků. Designéři v této oblasti musí mít nejen kreativní schopnosti, ale také porozumění marketingovým strategiím. V sekundě, kterou má značka k zaujetí vaší pozornosti, je design tím, co oslovuje nejen vaše oči, ale i vaše myšlenky a emoce.

Kde se s grafickým designem v marketingu setkáte:

 • Inzerce v časopisech a novinách
 • Plakáty, bannerová reklama a billboardy: Velké vizuální reklamy na veřejných místech.
 • Infografiky: Vizuální prezentace informací pro lepší porozumění.
 • Brožury, katalogy, letáky
 • Potisk vozidel
 • Vizuální označení a stánky na výstavách a veletrzích
 • Šablony pro emailový marketing
 • Prezentace
 • Vzhled jídelního lístku v restauracích
 • Reklamy na sociálních médiích, bannery a grafika
 • Obrázky pro webové stránky a blogy

Když projdete městem, nebo procházíte webovými stránkami, čelíte nekonečnému množství reklamních sdělení. A právě grafický design stojí za tím, že některé z těchto reklam vás zaujmou a zůstanou v paměti.

UI/UX Design

V digitálním světě, kde každodenní interakce s webovými stránkami, aplikacemi a softwarem tvoří důležitou součást našich životů, hraje UI/UX design zásadní roli. UI (User Interface) design a UX (User Experience) design jsou dvě strany téže mince, která se zaměřuje na vytváření poutavých, intuitivních a funkčních digitálních produktů, jako jsou webové stránky a aplikace.

UI Design (User Interface Design)

 • Zaměřuje se na vizuální prvky, jako je layout, barvy, typografie, ikony a další prvky.
 • Cílem je zajistit, že digitální produkt je vizuálně přitažlivý a konzistentní.

UX Design (User Experience Design)

 • Zaměřuje se na pochopení potřeb uživatelů, tvorbu prototypů, testování uživatelského rozhraní a zlepšování celkového uživatelského zážitku.
Wireflow for Traveling App
Casandra Sandu

Kde se s grafickým designem v UI setkáte:

 • Aplikace a webové stránky: Grafický design je klíčovým prvkem aplikací a webových stránek, který ovlivňuje jejich vzhled a dojem. To zahrnuje layout, barvy, typografii, ikony, obrázky a další prvky UI.
 • Herní rozhraní: Videohry mají své vlastní grafické rozhraní, které zahrnuje inventář, životy postav, menu a další prvky, které umožňují hráčům interagovat s hrou.
 • Softwarové rozhraní

Popularita UX/UI Designu neustále roste, protože úspěch digitálních produktů – od aplikací po webové stránky – nyní závisí více než kdy jindy na jejich schopnosti zapojit a udržet pozornost uživatelů. UI/UX designéři stojí v popředí tohoto úsilí, spojují technické dovednosti s kreativitou a empatií.

Design Tiskovin

Design tiskovin se zaměřuje na sazbu textu, celkový layout tiskoviny a jejich přípravy pro tisk.

Klíčem je sazba textu – ta určuje, jak bude text na stránce rozmístěný a jak bude působit na čtenáře. Každý detail, od volby písma, velikosti, stylu až po rozestupy mezi písmeny a řádky, má obrovský vliv na to, jak je text vnímán. Dobře zvládnutá sazba znamená, že obsah je nejen pěkný na pohled, ale hlavně čitelný a srozumitelný.

Pro designéry tiskovin je důležité nejen mít cit pro estetiku, ale také dobře rozumět tiskovým technikám. Každý tiskový proces, ať už digitální, ofsetový nebo dokonce ruční tisk, má svá specifika a omezení. Designér by měl být schopen přizpůsobit svůj design tak, aby výsledek vypadal skvěle a zároveň byl praktický pro daný způsob tisku.

Když grafický designér pracuje na tiskovinách, často spolupracuje s editory a vydavateli. Cílem je vytvořit stránky, které jsou vizuálně přitažlivé a zároveň dobře čitelné. To zahrnuje pečlivý výběr typografie, obrázků, ilustrací a fotografií. Tyto prvky musí spolu harmonicky fungovat, aby vytvořily příjemný vizuální zážitek.

Kde se s designem publikacích setkáte:

 • Knihy: Včetně designu obálky, vnitřního rozložení (zlomu) a typografie.
 • Noviny: Layout a design článků a inzerce.
 • Časopisy: Vytváření atraktivních stránek a ilustrací.
 • Katalogy: Rozvržení produktů a textů.
 • Digitální publikace: E-knihy, digitální reporty, analýzy a online články s poutavým designem.

V rukou zkušeného designéra se tiskovina stává nástrojem efektivní komunikace, který spojuje estetickou krásu s praktickou funkčností. Je to umění, které překlenuje rozdíl mezi slovy a jejich vizuálním vyjádřením, a dává textu život i mimo digitální svět.

Obalový design

Designéři obalů mají za úkol nejen vytvářet vizuálně atraktivní vzhled, ale také zajistit, že balení efektivně plní svou roli v ochraně a prezentaci produktu. V dnešní době, kdy regály obchodů přetékají nepřeberným množstvím produktů, má design obalu kritický význam pro úspěch produktu na trhu.

Obalový design vyžaduje odborné znalosti tiskových procesů a obalových materiálů.

Cocoon Prague

Hlavní elementy obalového designu:

 1. Estetika a branding: Obal musí odrážet značku a její hodnoty. Je důležité, aby design byl konzistentní s ostatními vizuálními aspekty značky, jako je logo, firemní barvy a typografie.
 2. Funkčnost: Obal by měl nejen dobře vypadat, ale také chránit produkt a usnadňovat jeho použití. To zahrnuje správný výběr materiálů, vhodný tvar a velikos.
 3. Informační hodnota: Obal by měl efektivně komunikovat důležité informace o produktu, jako jsou složení, použití, výhody, a případné varování.
 4. Udržitelnost: S rostoucím důrazem na ekologii se stává důležitým, aby byly materiály obalů recyklovatelné nebo biologicky odbouratelné.

Obalový Design je uměním spojování estetiky, funkce a příběhu do jediného vizuálního prvků, který následně komunikuje s tím, kdo si náš produkt vybírá.

Kde se s obalovým designem setkáte:

 • Potravinové obaly: Etikety a obaly pro potraviny a nápoje.
 • Kosmetické balení: Design flakónů, lahviček a tub.
 • Obaly pro elektroniku: Krabice a obaly pro elektronické zařízení.

Motion Graphics (Animace)

Motion Graphics, neboli pohyblivá grafika, je dynamické odvětví grafického designu, které kombinuje grafické umění s animací a videem. Tato forma grafiky přidává k tradičním grafickým prvkům rozměr pohybu, což výrazně rozšiřuje možnosti, jak předávat informace, vyprávět příběhy a zapojit diváka.

Vytváření pohyblivé grafiky vyžaduje pokročilé znalosti softwaru a technologií. Běžně používané programy zahrnují Adobe After Effects, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro a další. Tyto nástroje umožňují designérům vytvářet nejen animace, ale také komplexní vizuální efekty a integraci různých mediálních prvků.

Dnes můžeme animace najít na každém kroku. Od titulků ve vašem oblíbeném seriálu po kreativní animace na webových stránkách. S nástupem digitálního videa jako dominujícího média zažívá pohybová grafika obrovský vzestup popularity. Její schopnost oživit a zpřístupnit složité myšlenky prostřednictvím pohybu a zvuku ji činí nepostradatelným nástrojem pro komunikaci v dnešním digitálním světě.

Kde se s Motion Graphics setkáte:

 • Animace: Kreslené nebo digitální animace pro reklamy nebo filmy.
 • Interaktivní reklamy: Grafické prvky, které reagují na uživatelský vstup.
 • Titulková sekvence: Design titulků pro filmy a televizní pořady.
 • Promo videa: Krátké videoreklamy nebo upoutávky.
 • GIFY: Pohyblivé obrázky pro sociální média a online komunikaci.

Design prostředí

Hlavním úkolem tohoto odvětví designu je vytvořit prostředí, které podporuje orientaci uživatelů, což je zvláště důležité v komplexních veřejných prostorách jako jsou letiště, nemocnice nebo velké kancelářské budovy. Správně navržené prostředí umožňuje lidem snadno se orientovat a najít to, co hledají, a to díky efektivnímu použití značení, směrových šipek a map.

Design prostředí zahrnujícím následující příklady:

 • Značení: Informační a navigační značky ve veřejných budovách.
 • Wall Murals: Velké malby na stěnách, které zdobí prostory.
 • Muzejní výstavy: Design výstav, který pomáhá interpretovat sbírky.
 • Firemní branding kanceláří: Design firemní kultury v pracovním prostředí.
 • Vzhled obchodních interiérů a výlohy
 • Design pro konferenční a eventové prostory

Kromě navigačních aspektů se tento design zaměřuje také na sdělování důležitých informací a posílení identity značky nebo místa. V obchodním prostředí může například design podporovat brand image firmy prostřednictvím barvy, stylu a materiálů použitých v interiéru. V muzeích a galeriích pomáhá vytvářet edukativní a zároveň esteticky přitažlivé prostředí, které podporuje učení a objevování.

Design prostředí úzce souvisí s architekturou a designem prostoru. Designéři musí rozumět a respektovat fyzické charakteristiky prostoru, včetně jeho velikosti, tvaru, osvětlení a materiálů.

Závěr

Každé z těchto odvětví přispívá svým jedinečným způsobem k tomu, jak vnímáme a interagujeme se světem kolem nás. Pro designéry, kteří se chtějí orientovat v této rozmanité a vzrušující oblasti, je důležité porozumět těmto odvětvím a rozvíjet dovednosti, které jim umožní být v těchto oblastech úspěšní.